Εθνικότητα
eng Αγγλία
Θέση
Forward, Midfielder
Τρέχουσα ομάδα
Sharks