Εθνικότητα
usa Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Θέση
Defender
Τρέχουσα ομάδα
Kangaroos