Άλλες Εκδηλώσεις

 

Το Αθλητικό Κέντρο Σολέας εκτός από τις συνηθισμένες υπηρεσίες που προσφέρει, μπορούν επίσης οι εγκαταστάσεις του να χρησιμοποιηθούν και για άλλες εκδηλώσεις τις οποίες εσείς επιθυμείται.

Είμαστε στη διάθεση σας λοιπόν για κάτι πρωτόγνωρο που θέλετε να οργανώσετε για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείται.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.