ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Αθλητικό Κέντρο Σολέας έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ακόμα και προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές. 

Εξερεύνηση του χώρου από τους μαθητές/ριες όπου θα απολαύσουν τα μονοπάτια και τα ποτάμια αλλά κυρίως το ολοπράσινο τοπίο που καταβάλλει τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέτρου Σολέας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.