Πρόσληψη για τη θέση Marketing Manager

Η ATM SPORTS MANAGEMENT LTD ανακοινώνει τη πρόσληψη του Ανδρέα Σαββίδη για τη θέση του Marketing Manager από τη 1η Ιουλίου. 

Ο Ανδρέας είναι 24 ετών και είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Καινοτομίας.

Κατά το τρέχον έτος αποφοίτησε επίσης από το StudentLife Academy με certificate στο κλάδο του Digital Marketing and Business Traineeship.

Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα στη ομάδα της ATM SPORTS MANAGEMENT LTD και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.